Insights about enterprise architecture, ROI, Change Management, ERP apps, simplicity, agility & usability

Welcome to enjoy and participate!

5 August, 2022
by PeterBj
Comments Off on Ett reaktivt eCommerce beteende är inte tillräckligt snabbt

Ett reaktivt eCommerce beteende är inte tillräckligt snabbt

Människor vill undvika att ljuga, också för sig själv. Därför tänker en del affärsledare att det är klokt att skärma sig från verkligheten med en moralisk reservation – som att när det ringer på dörren ställa sig utanför huset och låtsas som att man inte är hemma.

När man vet lite om verkligheten får önsketänkanden större utrymme. För en tid sedan gjorde Bain & Company en undersökning som visade att 80% av alla Vd tror deras företag levererar utsökta kundupplevelser enär endast 8% av deras kunder håller med.

Vad tänker kunderna om en leverantör som inte tillgodoser deras behov och därför envisas med att använda papper, fax och gamla epostlösningar? Varför nonchaleras behovet av hög tillgänglighet och enkelhet? Varför skulle kunderna inte översätta dålig service till bristande kvalitet på de hårda produkterna?

När reaktiva chefer ställs inför sådana frågor söker hen ofta skydd genom att påstå att produktkvalitet och kundservice är olika saker. Dom ser inte helheten och menar typiskt att service är mindre värt än produkter. Att världens mest framgångsrika företag är avsevärt mer beroende av software än hårdvara och att den utvecklingen är tilltagande för alla företag har gått dom förbi.

 • Om det gick att köra med pappersbaserade processer förra året så går det ett år till. Och det gör det kanske. Men det går sämre och sämre till en högre och högre kostnad.
 • Att vänta till något är helt trasigt är ett alltför reaktivt beteende. Brister i ett företags e-handelserbjudande måste åtgärdas för att kundlojaliteten ska kunna bibehållas. Om du vill öka konkurrenskraften krävs mer drastiska förändringar och kompletteringar.

Tid för förändring

Det är tillämpning av ny teknologi som driver utvecklingen. Ledare måste proaktivt skaffa appar som ökar digitaliseringshastigheten, effektivitet och eminenta kundupplevelser. Detta framåtskridande underlättas av leverantörer där apparna aldrig kostar en krona innan verksamheten tjänar pengar på den förändring de möjliggör. Så leta efter leverantörer som eliminerar risk och som förstår att:

 • Digitalisering är övergången från IT som verksamhetsstöd till att det inte längre är möjligt att separera affärsprocesserna från den teknologi som gör dom möjliga. En förändring som inte bara sätter turbo på affärerna men också har potential att förädla affärsmodellen.
 • Kundupplevelsen är nyckeln. Varje digitalt möte är ett sannings ögonblick som kan vinnas eller förloras. Notera att företag inte bara mäts mot konkurrenter utan också mot varje erfarenhet kunder erhållit på andra ställen.

Förändring börjar alltid med ny medvetenhet. Och där ingår insikten att tidigare väl fungerande appar också blir gamla. Nya generationens appar är enklare, snabbare, eleganta och lönsamma. En demo kan öppna ögonen. Tro på vad du ser och gå framåt. Ingen vet vad du kan om du inte visar det. Att titta bort och hålla huvudet lågt tjänar bara era konkurrenter.

Automatisering, Självservice och Visualisering

Digitaliseringens fördelar är entydiga men för att gå vidare krävs mycket mer av följande tre förmågor:  

 • Automatisering. Betydelsen av att förstå molnets fördelar kan inte överdrivas. Det är vägen mot obegränsad kapacitet, lägre kostnader, högre säkerhet; helt enkelt bekymmersfri IT. Att uppnå detta i MS Azure Cloud kräver dock att apparna är kompatibla med det publika molnets servicemodell. Allt annat är gammaldags.  
 • Självservice. Även om det finns delar av kundupplevelsen som är analog så är den avtagande. Det är mycket svårt att förbättra kundservice, sänka kostnaderna och öka lönsamheten utan att övergå till självbetjänande mobila appar och som ett resultat uppnå följande fördelar:
  • Snabbare och kvalitetssäkrare informationsflöde
  • Sänkta kostnader
  • Ökad försäljning
 • Visualisering gör att dina kunder kan se och interagera med dina produkter i 3D som aldrig förr. Tivitysoft’s produktkonfigurator exemplifierar de nya möjligheterna på ett utmärkt sätt. Därtill, genom att använda SVG (Scalable Vector Graphics) för att illustrera reservdelskatalogen blir era reservdelar lättare att identifiera och köpa, vilket i sin tur ökar försäljningen.

En framtidssäker e-handelslösning

Rapporten B2B Commerce 2021 berättar att det finns få företag som inte tror digitala försäljningen kommer att öka, därav 27% som tror att ökningen kommer överstiga 25% under de kommande tre åren. Det finns flera pådrivande faktorer, bekvämlighet så klart men också att den växande gruppen ”digitalt infödda” kräver att kunna handla på nätet. Tillverkare och distributörer av kapitalprodukter som vill vara förberedda måste därför skaffa sig en framtidssäker e-handelslösning.

Om du vill veta mer om hur ni kan säkra framtiden föreslår jag att du läser en blogg som jag skrev för två år sedan: Future-proof Your Next Enterprise Software Decision. Rekommenderar också att du tar del av bloggen Industry-specific Cloud Apps is the New Competitive Frontier som förklarar varför ni bör komplettera ert ERP med industrispecifika appar för att öka processernas prestanda och tillfredsställa kunder och anställdas behov av goda användarupplevelser.  

Jag har 40 års erfarenhet inom ERP och industrispecifika applikationer, men jag har aldrig varit mer exalterad än idag. Hävstången för att lyfta kunders affärsnytta är längre än någonsin tidigare. Jag är ekonomiskt fri, jag har hobbys, men inget engagerar mig mer än att driva förändringsprojekt med grund i Tivitysofts appar för eftermarknad och produktkonfiguration.

Du och ert företag är välkommen att göra oss sällskap. Låt oss tillsammans förbättra era kunders och anställdas verklighet. Låt oss börja bli bättre idag!

Ett rationellt val av industrispecifika applikationer

24 March, 2021 by PeterBj | Comments Off on Ett rationellt val av industrispecifika applikationer

I en föränderlig affärsmiljö går de stora priserna till dom som ställer bättre frågor och lär sig snabbare. Det handlar om att ledare lär och coachar medarbetarna att tänka affärsmässigt och ställa skarpare frågor. Om man tänker som alla andra redan har tänkt och gör som andra gjorde förut vinner man ingen konkurrenskraft. Frågorna kan raffineras under utvärderingen men de måste alltid vara tydliga och styra mot att välja den lösning som ger mest värde för användare och företag.

Vad är rationellt?

En handling är rationell om den ger det önskade resultatet på ett sätt som inte är tillfälligt. Ett riktigt beslut kännetecknas av att det inte är styrt av känslor, tradition eller kortlivade trender. I en värld där kundupplevelsen är kung ska applikationsbeslut styras av vad som under vald investeringsperiod totalt sett ger bäst resultat.

Rationalitetsaspekter mot att välja rätt appar för er affär

 1. Identifiera behov och dokumentera dom, gärna i form av gradering på en fem-gradig skala där 5=kritiskt, 4=viktigt, 3=användbart, 2=sällsynt, 1=marginellt).
  1. Modern teknologi är ett måste för att skapa affärsnytta idag och imorgon. Även om du inte är tekniker kan du ställa krav som att: 1) apparna ska köra i ett publikt moln och 2) listvyn (data grid) ska vara gemensam i alla appar, ha hög prestanda, stor flexibilitet och ge den bästa upplevelsen.      
  2. Funktionellt behov måste preciseras både horisontellt och vertikalt. 1) Är apparna gjorda för självservice? 2) Många funktioner är väsentliga, men viktigast är såklart att era mest kritiska funktionsbehov står i fokus.
  3. Helhet. Även om ni önskar starta med bara några få appar bör helheten vara en del i värderingen. Hur väl uppfylls det antaget framtida behovet? Hur enkelt är det att expandera och addera fler appar?
 2. Identifiera möjliga leverantörer, låt dom ta del av er krav- och önskemålslista, det är ett bra underlag för att skapa utslagsgivande demonstrationer.
  1. Om leverantörskontakterna tillför ny kunskap ska den beaktas och tillåtas uppdatera era behov. Rigiditet är inget vinnande koncept.
  2. Saknar ett alternativ modernitet eller funktionell täckning är det rationellt att de snabbt exkluderas för att koncentrera sig på de reella lösningarna.   
 3. Kostnad innefattar flera delar, såsom abonnemang, implementation, integration, anpassningar, utbildning, drift och support. Alla kostnader måste bli tydliggjorda.
 4. Avkastning/ROI kalkylen kräver konkretisering, ROI% = (affärsvärde – kostnad) /kostnad. Affärsvärde kan vara svårfångat men bör oavsett estimeras.
 5. Utvecklingstakt bör ingå i utvärderingen. Fortsatt digitalisering är beroende av nya och bättre appar; då gäller att de som har utvecklat mycket i närtid är bäst positionerade för att göra samma sak i framtiden. Därjämte är det intressant att se hur väl leverantörers utvecklingsplan överensstämmer med era intressen.
 6. Referenser bör checkas. När befintliga kunder är nöjda verifierar det att apparna fungerar i praktiken och ackompanjeras av god service.
 7. Riskminimering, 1) Är kriterierna 1 – 6 tillgodosedda är mycket risk minimerad. 2) Återstår någon obesvarad fråga, begär ett svar, 3) betala så lite som möjligt före driftstart, 4) försäkra er om hög kompetens bland externa projektdeltagare och 5) tillse att de egna resurserna finns tillgängliga i tillräcklig omfattning.

Undervärdera inte behovsformuleringen

Problemformulering: att beskriva behoven är en undervärderad kapacitet sett utifrån hur många företag jobbar med målsättningar och strategiska processer. Säkring av fakta och undgå känslotänkande och kognitiva fällor får inte skäligt utrymme. Människor förhåller sig till fakta på olika sätt (t ex, är glaset halvfullt eller halvtomt). Det sagt är många fakta tämligen odiskutabla.

Det är inte längre möjligt att separera affärsprocesser från de appar som gör de möjliga. När det ska väljas affärsapplikationer är det därför extremt viktigt att beslutsprocessen kvalitetssäkras. Ambitionen att göra en god behovsformulering pressar på för att tänka mer konkret, förhindra vingel, vankelmodighet och för många kompromisser.

Många människor som är duktiga på att sätta visioner och prata om vad som kan uppnås med en viss satsning. Imponerande. Andra har färdigheter som går åt det andra hållet, att verksamheten kan nöja sig med dagens tillstånd mens de problematiserar varför det inte lönar sig att göra förändringar.    

Det som ofta saknas är den person eller kompetens som levererar en formulering för att enkelt och entydigt ge svar på de behov verksamheten egentligen har. Därför att det är först när det finns en bra behovsformulering mot positiva affärsresultat som du kan styra mot den bästa lösningen. Som en äkta smart människa valde att formulera rationalitet: “If I were given one hour to save the planet, I would spend 59 minutes defining the problem and one minute resolving it,” Albert Einstein

Rationalitet genom att undvika misstag

En tuff och snabbt föränderlig affärsmiljö tillåter inte att du gör en massa misstag. Låt oss se vad som idag är de vanligaste felgreppen vid val av industrispecifika appar:

 • Tro att man kan fortsätta som förut; att gamla lösningar ska hålla i ytterligare 10 år. Sannolikheten för sådana underverk är obefintlig.
  • Kärlek till gamla lösningar, styrt av hur bra de en gång kändes riskerar att sitta kvar och bli en blockering för en bättre framtid.
 • Misslyckas med att sätta verksamhetens behov på pränt – och därmed inte ens bli överens med sig själv om vad framtiden kräver.
 • Sakna en process för hur utvärderingen ska gå till (ihop med bristfällig behovs-formulering) gör att man utsätter sig för tillfälligheter och godtycke.
  • Mer än en gång har bevittnats hur folk glömmer av betydelsefulla behov som ett resultat av att obeslutsamheten tröttat ut dem.
 • Statustänkande, som att en stor och känd leverantör ger mervärde. Det modet har dock som ett resultat av faktiska erfarenheter blivit omodernt. Sämre, dyrare och onödigt komplexa lösningar skapar inga konkurrensfördelar.
 • Naiv i betydelsen att inte förstå värdet av teknologidriven funktionalitet och därför inkapabel att uppskatta värdet av goda funktioner – så pass att de blir förväxlade med ”antikviteter”. Här är två exempel på modernitet som inte bör missas:
  • En webbaserad, mobil, användarvänlig listvy ska minimum erbjuda frihet att selektera och filtrera data, flytta kolumner, sätta layout och stil, editera i fullskärm, gruppera, summera med grafik, exportera data och minimala svarstider ska kunna demonstreras i en förståelig kontext.
  • Workflow automatiserar alla manuella överlämningar. Att samarbeta via arbetslistor ser till att ingen tappar bollen. Processtatistik över aktiviteter och hela processinstanser tar i anspråk kan inte överskattas.
 • Missförstå att väl designad funktionalitet avser tre aspekter som ska utvärderas samtidigt: förmåga, användbarhet och flexibilitet. En i teorin kapabel app är inte mycket värd om den inte är enkel att använda och utvecklingsbar.
 • Handlingsförlamning i stället för aktion, som om det är någon annan än du och dina medarbetare som bestämmer ert företags destination.
 • Avstå ifrån att räkna. Kostnad existerar bara för det fall vinsten är mindre. För att prioritera och styra mot en positiv kalkyl/ROI måste du både värdera och räkna.
 • Framgångsrika app investeringar ger inte bara ROI, dessutom ett återkommande attraktivt mönster. Ju förr ni allierar er med bra lösningar ju längre tid kommer ni att dra nytta av regelbunden avkastning på investeringen.
 • Att välja en leverantör som inte förstår logiken med betalningsvillkoret ”no cure no pay” är att utsätta ert företag för en risk som absolut bör undvikas.
 • Acceptera innestängande långtgående leverantörsavtal som svårligen kan sägas upp utan betydande kostnader.
 • Anlita konsultföretag för att utveckla appar som redan finns men betala många gånger mer för något som tar 100 gånger längre tid och blir sämre. Hur skulle det kunna vara klokt att, till exempel, utveckla en eftermarknadsportal i egen regi?
 • Låta sig inledas i överbyråkratiska implementationsmodeller som är inriktade mot att maximera leverantörens fakturering, inte att snabbt leverera bra kundresultat.
 • Nej det är inte egalt om apparna kör på dedikerade servrar eller i ett publikt moln enligt principen ”pay as you go”. MS Azure är framtidens plattform!
 • Försumma behovet av att köpa en framtidsorienterad lösning och i stället landa i något som är byggt på gammal arkitektur och realiserad med exotisk teknologi.

19 January, 2021
by PeterBj
Comments Off on Industry-specific Cloud Apps is the New Competitive Frontier

Industry-specific Cloud Apps is the New Competitive Frontier

Fierce competition is an everyday reality for manufacturers of durable products. However, with all things going digital, mobile, cloud, and customer self-service: business as usual is not an option. The battle for competitive advantage intensifies.

Modern technology creates a huge pull-along effect as manufacturers are truly able, for the first time ever, to put their customers at the center of everything they do. So, they ally with industry-specific applications for CRM, product configuration, pricing, quoting & sales, fleet management, spare parts catalog, order portal, warranty processing, managing field service, owner communication, business intelligence, and more.

As manufacturers are eager to take advantage of industry-specific applications running in a public cloud, the role of ERP is in for a major overhaul. Here are five examples:

 1. Public clouds, such as MS Azure, offers a power box of services. Apps made in the cloud can easily benefit from these services – such as BI, AI, and machine learning – to create true runaway effects, outshining those provided by ERP systems.
 2. Industry-specific apps will supplant ERP as the core concept manufacturers utilize when they think about business improvement. This level of fit for purpose goes far beyond what even the most profiled ERPs offer.
 3. 2021 is the beginning of shifting away from internally driven and internally focused toward being customer-focused. Today, there are few CEOs saying, “The issue I think about day and night is ERP.” But there are growing numbers of business leaders who spend hours thinking about revenue growth, end-to-end digital business, data-driven operations, customer self-service, and how to gain market share.
 4. The public clouds and industry-specific app solutions will evolve and improve at a dizzying rate as tens of thousands of businesses across every industry begin to rely on them as the strategic digital link to their customers.
 5. Within few years, public cloud computing and the vertical industry approach will have taken root so deeply and so successfully that customers and vendors alike join forces to do more of the same.

Finally, I want it to be clear; ERP is not dead. It is shifting from being the “end” to assuming its proper role as a means to those ends I mentioned above. So in that sense, ERP is still an indispensable system in serving the new resident at the universe’s center: the customer.

Progress happens when all the factors that make for it are ready, and then it is inevitable. Welcome to conquer the new competitive frontier!

4 August, 2020
by PeterBj
Comments Off on ERP Transformation Can Be Risky; Yet Necessary

ERP Transformation Can Be Risky; Yet Necessary

 

 

It was just before the dawn of the 21st century when I no longer could endure the priorities of our management. They did not understand that technology could go from great to poor. As head of development and experienced two previous transformation projects, I believe(d) a system should be fixed before becoming totally broken.

At the same time, companies were desperate to plow ahead with ERP projects because they wanted to be viewed as investment-worthy by stock markets and to avoid a nasty problem called Y2K.

The focus was on implementing ERP. If you were not doing it, you were behind the times. Managers believed they had found the holy grail. For ERP vendors and consultancies, it was a goldrush where they put their energy into implementation methods designed to create as many billable hours possible. Companies’ money was used on corrupt and lousy consultants.

For all high-minded talk about business process reengineering, the reality was depressing. Businesses often found themselves with significant delays and substantial cost overruns, usually resulting in big cuts in adoption programs and user training.

People had to figure out how to work with ERP. Using it required employees to conform to the way the system was designed. User interfaces reflected what was most straightforward from a technology perspective, not what best supported the work an employee or business unit was trying to do. The system ruled. If it did not work the way you wanted, users could post complaints to an ever-expanding list the IT office was working on, but they could rarely expect a valid response.

When we entered the 21st century, the bubble burst. My prior employer Intentia/Movex went insolvent, becoming Symphony, then Lawson and now Infor M3. In trying to prevent the collapse, I lost my job – but I have never regret standing-up for effective and usable software apps, as that is what companies and its employees need to survive and prosper.

ERP Is Changing Again

Few of today’s ERP systems are meeting the requirements of the next decade and forward. For the most part, enterprise apps still center on what the software does not what people in business are trying to achieve. There has though been some ERP modernization projects of ERP in recent times. Sadly, many of them follows a pattern of rushing into complexity toward outstripping the ability to cope with the aftermath.

The challenge of enterprise software lies not so much in sophistication of the user interface, nor the endless feature/function glut but to control change and manage ever more complex relationships. Enterprise apps simply needs a better architecture. Change of such magnitude can never be realized by applying a new layer of paint. Establishing an architecture aimed for the future requires starting all over.

To craft a proper architecture requires to understand the demarcation between complex, simplistic, and simple. A complex system is inadequate to support business as it does not handle nuances of operations. Simplistic is insufficient. Only a simple system considers all issues of an agile enterprise and is transparent to the people using the system. People are not intimidated by a simple system; they regard it as a useful tool; yes, even a friend.

ERP Is Becoming Enterprise Business Capabilities

The new software architecture – powered with a responsive UI – provides unprecedented opportunities for improvements in efficiency, user satisfaction, and customer delight. Old school monoliths are dead. The new architecture mirrors how the Internet operates. Gartner and other pundits refer to this new era of ERP as Enterprise Business Capabilities (EBC):

 • It delivers a more dynamic infrastructure where the apps are open to a landscape with a variety of devices, services, and data sources.
 • It is no longer a priority to have only one system for the entire operations. Instead, companies choose SaaS applications where it matters most for the business.
 • Almost everything will run in safe cloud environments. Cloud apps offer much faster innovation adoption, which enables the delivery of higher business value faster.
 • Fragmentation is an enemy. To avoid it, chose a viable cloud platform and ensure that all new apps are specifically made for this environment.

To realize the EBC benefits, Gartner advice:

 • Companies should shift how they think about ERP “to include the fourth era of ERP – EBC. Prepare for EBC by embracing new technologies, but don’t ignore existing apps that still play a vital role as providers of core data and functions.”
 • Be aware, companies failing to properly adopt EBC with its more agile technology and implementation approach are at risk failing to realize the potential benefits.

ERP transformation can be a risky business. There is however one thing more dangerous: doing nothing! If Intentia’s management had realized their technology position, they could have avoid losing a market value of 1 billion Euros and becoming insolvent.

Software is still eating the world. Most companies have a software app debt of such extent it must be reduced. The importance of allying with the right software cannot be exaggerated. Simplified digital strategies and software can create competitive advantages for companies’ futures, shielding them from potential threats.

19 January, 2020
by PeterBj
Comments Off on Is 2020 the Time to Accelerate Your Aftermarket Operations?

Is 2020 the Time to Accelerate Your Aftermarket Operations?

The beginning of a new decade is a time for reflection. During recent years I have concentrated on providing super-fresh aftermarket solutions to fill a huge gap. Why are ERP vendors offering customers such poor aftermarket service solutions? Is it because they are still pondering about their requirements? Is it because they are not prioritizing customer service? Whatever the reasons are, it is time for change. 2020 can be the year when you began accelerating your aftermarket operations.

Customers have clear demands. Buyers are more empowered than ever before. Information and products are not only more widespread than ever but also readily available at the click of a button. Business is not as usual. For manufacturers to compete, they need to meet their customers’ needs wherever they are, which usually is online.

It is a pivotal time in the industry with rapid change and innovation disrupting the old way of doing things. To remain relevant, you must keep pace, differentiate yourself from competitors, digitalize, modernize processes, and add more power to your software capability to make customers happy and ensure profitability. That means important decisions are ahead for you.

Businesses succeed by recognizing good opportunities, pursuing them, and utilizing them better than rivals can. Not moving forward fast enough means you get stuck in reaction mode. It is that simple; if your competitors are getting better, and you are not getting better, you are getting worse.

Content, product, and material information management are important. The trick is to find a balance that work for your business. You do not need full-scale 3D to get started and go online. Any PDF can become clickable and make it easier for customers to buy spares and enter claims. Use the material you have, go online with elegance, and improve where it matters most.

Understanding the customer journey – from the customers perspective – is imperative for creating a useful and desirable experience – one that builds retention and loyalty. That means going the whole way, from the trigger of product demand to the thinking and feeling at each touchpoint throughout the process of purchase, service, and beyond.

Vendors of aftermarket software solutions must listen to customers, do lots of research and bring it back to their apps as that is how you set up customers for the solution they deserve and continuous success. Yes, I refer to an Aftermarket Portal solution that is cloud-based with strong functionality, flexible, cost-effective, and where self-service and mobility are omnipresent.

So, why not let 2020 be the year when your company began to accelerate aftermarket performance?

Actions over everything. We are good at thinking and strategizing aka saying what we are “going” to do, which is important to a degree – but there is so much opportunity to execute fast. Thinking and doing are two different things and results in two different outcomes!

I wish all chiefs of aftermarket operations a great 2020!

2 September, 2019
by PeterBj
Comments Off on Future-proof Your Next Enterprise Software Decision

Future-proof Your Next Enterprise Software Decision

We see great potential for users who wish to exploit next-generation enterprise software to gain competitive edge. But we also see how surveying all available options can lead to confusion. Much of the confusion stems from the too common misconception that all it takes to create a next-gen solution is to incorporate any or all of the following technologies: Cloud, BI, AI, IoT, Web, or SaaS.

But savvy users will not fall into this trap; they will separate applications that have had a face-lift and tummy tuck from those built on an underlying architecture and platform that can effectively use newer technologies.

There is nothing inherently wrong with migrated applications, but users and buyers of such applications should know what they are getting: an old piece of software with a new paint job that may not fit well with the future of business.

Cloud computing has become hot buttons among users seeking the latest things and maximize price/performance. But catchphrases can be misleading. Some of the companies promoting cloud – particularly those with heavy backpacking – use today’s buzzwords to sell what is essentially legacy applications that have been ported to the cloud.

While such apps may serve a user’s tactical need to get to a cloud platform, they are not structurally different from their legacy. They are even less appealing as apps with micro-service architectures provides extensive extendability created for public cloud platforms are increasingly available. Disruptive technology is quickly killing off older software.

Vendors are also split on how to meet increasing demand for progressive web user interfaces. Some vendors are attempting to bolt on a new UI to their old and rigid legacy screens. These types of swaps may work for some applications, but in most cases, they fall short of expectations in terms of mobility and usability.

The data model ideal of today belongs to a different paradigm as it is based on effective in-memory computing and integration. You cannot migrate old apps to do that with success. The advantages of modern apps cannot be an after-thought. Users should be watchful of vendor claims that software from the previous decade (or older) have been modernized for the new era of enterprise computing.

Users looking to standardize its applications in the public cloud must take heed. Wishful thinking have prompted many software vendors to encapsulate old code as a way to hide its complexity. But that is mostly cosmetic and definitely make the whole implementation less transparent. As a result, these apps fail to deliver on the promise of flexibility, and cost-efficiency.

The extensibility capability have also fallen prey to exaggerated claims. Changing and integrating applications nearly without writing any code is great. But users must carefully examine the extent to which these claims are true and how well these tools play together with their applications.

The bottom line when shopping for new applications is caveat emptor, or buyer beware. Vendors will not necessarily volunteer all the information you need. And a traditional checklist will not be enough for distinguishing next-gen enterprise apps from manipulated legacy systems. Such distinctions can only be made through exacting research and tough questioning.

Where enterprise applications stands today reminds me of the farewell of Rick and Ilsa in the movie of Casablanca. Rick (Humphrey Bogart), encouraging her (Ingrid Bergman) to leave, says, “If that plane leaves the ground and you’re not with him, you’ll regret it. Maybe not today. Maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life.”

Enterprise apps might not be the material for heroic movies, but the result is just as inevitable. Maybe you can wait a while, but if you ignore the power of next-gen apps, you will regret it. Maybe not tomorrow, but soon, and for… Oh, you get the point.

1 December, 2018
by PeterBj
Comments Off on Old Style ERP with Lipstick is Still Old Style ERP

Old Style ERP with Lipstick is Still Old Style ERP

Old dog in the cloud

Big ERP vendors’ hope that users will hurry to go all-in on their cloud-enabled system, which they sell as if it was totally renewed. A growing number of  customers — even long-standing ones — begins to feel they are exposed to fraud, and they are absolutely right.

Just migrating an old monolithic ERP system to the cloud does not change anything but increasing the expenses. It can cost millions to re-implement a legacy ERP system in the cloud, but there is no gain. Old style ERP cannot be fundamentally improved by bolting-on some web and cloud technology. An old dog with lipstick is still an old dog.

Companies should never pay for anything not delivered and always buy the best app for the job and not because it is offered by a vendor they already use. To do so is plain lazy and bad business.

Poor usability and the high level of complexity and cost of app integration and making changes is a business disadvantage of magnitudes. Old style ERP delivers declining value. This happens because this kind of apps are getting inadequate at the same speed as new business requirements and technology opportunities emerge.

Old style ERP does not deliver architectural flexibility and usability advantages similar to apps that are natively built in the cloud for the cloud. This brings us to the point my friend and ERP authority Mikael Petersén made about today’s stature: “Companies want something transformative, but their vendors come to them with the same old system they have offered for the last 20 years.”

It is a new day for ERP. Smart business people understands that ERP technology has been through a generational change. Well-informed board members want to see companies move to digital business models and realize you are not going to get there with your grandpa’s Oldsmobile version of ERP. For a system to support its users need to change it must be changed itself or die.

 • The use of user ID predates email. But that is no reason to stay with cryptic user IDs. All native cloud apps allows using your email address as user ID. It is therefore a simple way to separate old from new, where the following 3 advantages shall be observed:
  • Research shows that where users had an email address and a ten-position user ID it was easier for most users to log in if only asked for their email address.
  • It is more cost-effective. For example, Microsoft Azure AD offers a lower price when using an email address as login.
  • When properly used you know immediately whom you are dealing with and how to make contact.

It is officially December! The end of the year comes with a lot of pressure to finish strong and plan for a successful 2019. The takeaway here is that status quo does not work and that you have more progressive ERP options than ever before. Whether you need a highly specialized app, a better app for a whole business domain or a new system designed for small to midsize companies, make the choice with an eye on the future.

The choice is crucial as you obviously do not intend to blaze a trail and ask your company to follow… and then find out you took the wrong way!