Insights about enterprise architecture, ROI, Change Management, ERP apps, simplicity, agility & usability

Welcome to enjoy and participate!

Ett reaktivt eCommerce beteende är inte tillräckligt snabbt

Människor vill undvika att ljuga, också för sig själv. Därför tänker en del affärsledare att det är klokt att skärma sig från verkligheten med en moralisk reservation – som att när det ringer på dörren ställa sig utanför huset och låtsas som att man inte är hemma.

När man vet lite om verkligheten får önsketänkanden större utrymme. För en tid sedan gjorde Bain & Company en undersökning som visade att 80% av alla Vd tror deras företag levererar utsökta kundupplevelser enär endast 8% av deras kunder håller med.

Vad tänker kunderna om en leverantör som inte tillgodoser deras behov och därför envisas med att använda papper, fax och gamla epostlösningar? Varför nonchaleras behovet av hög tillgänglighet och enkelhet? Varför skulle kunderna inte översätta dålig service till bristande kvalitet på de hårda produkterna?

När reaktiva chefer ställs inför sådana frågor söker hen ofta skydd genom att påstå att produktkvalitet och kundservice är olika saker. Dom ser inte helheten och menar typiskt att service är mindre värt än produkter. Att världens mest framgångsrika företag är avsevärt mer beroende av software än hårdvara och att den utvecklingen är tilltagande för alla företag har gått dom förbi.

 • Om det gick att köra med pappersbaserade processer förra året så går det ett år till. Och det gör det kanske. Men det går sämre och sämre till en högre och högre kostnad.
 • Att vänta till något är helt trasigt är ett alltför reaktivt beteende. Brister i ett företags e-handelserbjudande måste åtgärdas för att kundlojaliteten ska kunna bibehållas. Om du vill öka konkurrenskraften krävs mer drastiska förändringar och kompletteringar.

Tid för förändring

Det är tillämpning av ny teknologi som driver utvecklingen. Ledare måste proaktivt skaffa appar som ökar digitaliseringshastigheten, effektivitet och eminenta kundupplevelser. Detta framåtskridande underlättas av leverantörer där apparna aldrig kostar en krona innan verksamheten tjänar pengar på den förändring de möjliggör. Så leta efter leverantörer som eliminerar risk och som förstår att:

 • Digitalisering är övergången från IT som verksamhetsstöd till att det inte längre är möjligt att separera affärsprocesserna från den teknologi som gör dom möjliga. En förändring som inte bara sätter turbo på affärerna men också har potential att förädla affärsmodellen.
 • Kundupplevelsen är nyckeln. Varje digitalt möte är ett sannings ögonblick som kan vinnas eller förloras. Notera att företag inte bara mäts mot konkurrenter utan också mot varje erfarenhet kunder erhållit på andra ställen.

Förändring börjar alltid med ny medvetenhet. Och där ingår insikten att tidigare väl fungerande appar också blir gamla. Nya generationens appar är enklare, snabbare, eleganta och lönsamma. En demo kan öppna ögonen. Tro på vad du ser och gå framåt. Ingen vet vad du kan om du inte visar det. Att titta bort och hålla huvudet lågt tjänar bara era konkurrenter.

Automatisering, Självservice och Visualisering

Digitaliseringens fördelar är entydiga men för att gå vidare krävs mycket mer av följande tre förmågor:  

 • Automatisering. Betydelsen av att förstå molnets fördelar kan inte överdrivas. Det är vägen mot obegränsad kapacitet, lägre kostnader, högre säkerhet; helt enkelt bekymmersfri IT. Att uppnå detta i MS Azure Cloud kräver dock att apparna är kompatibla med det publika molnets servicemodell. Allt annat är gammaldags.  
 • Självservice. Även om det finns delar av kundupplevelsen som är analog så är den avtagande. Det är mycket svårt att förbättra kundservice, sänka kostnaderna och öka lönsamheten utan att övergå till självbetjänande mobila appar och som ett resultat uppnå följande fördelar:
  • Snabbare och kvalitetssäkrare informationsflöde
  • Sänkta kostnader
  • Ökad försäljning
 • Visualisering gör att dina kunder kan se och interagera med dina produkter i 3D som aldrig förr. Tivitysoft’s produktkonfigurator exemplifierar de nya möjligheterna på ett utmärkt sätt. Därtill, genom att använda SVG (Scalable Vector Graphics) för att illustrera reservdelskatalogen blir era reservdelar lättare att identifiera och köpa, vilket i sin tur ökar försäljningen.

En framtidssäker e-handelslösning

Rapporten B2B Commerce 2021 berättar att det finns få företag som inte tror digitala försäljningen kommer att öka, därav 27% som tror att ökningen kommer överstiga 25% under de kommande tre åren. Det finns flera pådrivande faktorer, bekvämlighet så klart men också att den växande gruppen ”digitalt infödda” kräver att kunna handla på nätet. Tillverkare och distributörer av kapitalprodukter som vill vara förberedda måste därför skaffa sig en framtidssäker e-handelslösning.

Om du vill veta mer om hur ni kan säkra framtiden föreslår jag att du läser en blogg som jag skrev för två år sedan: Future-proof Your Next Enterprise Software Decision. Rekommenderar också att du tar del av bloggen Industry-specific Cloud Apps is the New Competitive Frontier som förklarar varför ni bör komplettera ert ERP med industrispecifika appar för att öka processernas prestanda och tillfredsställa kunder och anställdas behov av goda användarupplevelser.  

Jag har 40 års erfarenhet inom ERP och industrispecifika applikationer, men jag har aldrig varit mer exalterad än idag. Hävstången för att lyfta kunders affärsnytta är längre än någonsin tidigare. Jag är ekonomiskt fri, jag har hobbys, men inget engagerar mig mer än att driva förändringsprojekt med grund i Tivitysofts appar för eftermarknad och produktkonfiguration.

Du och ert företag är välkommen att göra oss sällskap. Låt oss tillsammans förbättra era kunders och anställdas verklighet. Låt oss börja bli bättre idag!

Author: PeterBj

Proud to be enough experienced to understand that there is more to learn

Comments are closed.