Insights about enterprise architecture, ROI, Change Management, ERP apps, simplicity, agility & usability

Welcome to enjoy and participate!

Ett rationellt val av industrispecifika applikationer

24 March, 2021 by PeterBj | Comments Off on Ett rationellt val av industrispecifika applikationer

I en föränderlig affärsmiljö går de stora priserna till dom som ställer bättre frågor och lär sig snabbare. Det handlar om att ledare lär och coachar medarbetarna att tänka affärsmässigt och ställa skarpare frågor. Om man tänker som alla andra redan har tänkt och gör som andra gjorde förut vinner man ingen konkurrenskraft. Frågorna kan raffineras under utvärderingen men de måste alltid vara tydliga och styra mot att välja den lösning som ger mest värde för användare och företag.

Vad är rationellt?

En handling är rationell om den ger det önskade resultatet på ett sätt som inte är tillfälligt. Ett riktigt beslut kännetecknas av att det inte är styrt av känslor, tradition eller kortlivade trender. I en värld där kundupplevelsen är kung ska applikationsbeslut styras av vad som under vald investeringsperiod totalt sett ger bäst resultat.

Rationalitetsaspekter mot att välja rätt appar för er affär

 1. Identifiera behov och dokumentera dom, gärna i form av gradering på en fem-gradig skala där 5=kritiskt, 4=viktigt, 3=användbart, 2=sällsynt, 1=marginellt).
  1. Modern teknologi är ett måste för att skapa affärsnytta idag och imorgon. Även om du inte är tekniker kan du ställa krav som att: 1) apparna ska köra i ett publikt moln och 2) listvyn (data grid) ska vara gemensam i alla appar, ha hög prestanda, stor flexibilitet och ge den bästa upplevelsen.      
  2. Funktionellt behov måste preciseras både horisontellt och vertikalt. 1) Är apparna gjorda för självservice? 2) Många funktioner är väsentliga, men viktigast är såklart att era mest kritiska funktionsbehov står i fokus.
  3. Helhet. Även om ni önskar starta med bara några få appar bör helheten vara en del i värderingen. Hur väl uppfylls det antaget framtida behovet? Hur enkelt är det att expandera och addera fler appar?
 2. Identifiera möjliga leverantörer, låt dom ta del av er krav- och önskemålslista, det är ett bra underlag för att skapa utslagsgivande demonstrationer.
  1. Om leverantörskontakterna tillför ny kunskap ska den beaktas och tillåtas uppdatera era behov. Rigiditet är inget vinnande koncept.
  2. Saknar ett alternativ modernitet eller funktionell täckning är det rationellt att de snabbt exkluderas för att koncentrera sig på de reella lösningarna.   
 3. Kostnad innefattar flera delar, såsom abonnemang, implementation, integration, anpassningar, utbildning, drift och support. Alla kostnader måste bli tydliggjorda.
 4. Avkastning/ROI kalkylen kräver konkretisering, ROI% = (affärsvärde – kostnad) /kostnad. Affärsvärde kan vara svårfångat men bör oavsett estimeras.
 5. Utvecklingstakt bör ingå i utvärderingen. Fortsatt digitalisering är beroende av nya och bättre appar; då gäller att de som har utvecklat mycket i närtid är bäst positionerade för att göra samma sak i framtiden. Därjämte är det intressant att se hur väl leverantörers utvecklingsplan överensstämmer med era intressen.
 6. Referenser bör checkas. När befintliga kunder är nöjda verifierar det att apparna fungerar i praktiken och ackompanjeras av god service.
 7. Riskminimering, 1) Är kriterierna 1 – 6 tillgodosedda är mycket risk minimerad. 2) Återstår någon obesvarad fråga, begär ett svar, 3) betala så lite som möjligt före driftstart, 4) försäkra er om hög kompetens bland externa projektdeltagare och 5) tillse att de egna resurserna finns tillgängliga i tillräcklig omfattning.

Undervärdera inte behovsformuleringen

Problemformulering: att beskriva behoven är en undervärderad kapacitet sett utifrån hur många företag jobbar med målsättningar och strategiska processer. Säkring av fakta och undgå känslotänkande och kognitiva fällor får inte skäligt utrymme. Människor förhåller sig till fakta på olika sätt (t ex, är glaset halvfullt eller halvtomt). Det sagt är många fakta tämligen odiskutabla.

Det är inte längre möjligt att separera affärsprocesser från de appar som gör de möjliga. När det ska väljas affärsapplikationer är det därför extremt viktigt att beslutsprocessen kvalitetssäkras. Ambitionen att göra en god behovsformulering pressar på för att tänka mer konkret, förhindra vingel, vankelmodighet och för många kompromisser.

Många människor som är duktiga på att sätta visioner och prata om vad som kan uppnås med en viss satsning. Imponerande. Andra har färdigheter som går åt det andra hållet, att verksamheten kan nöja sig med dagens tillstånd mens de problematiserar varför det inte lönar sig att göra förändringar.    

Det som ofta saknas är den person eller kompetens som levererar en formulering för att enkelt och entydigt ge svar på de behov verksamheten egentligen har. Därför att det är först när det finns en bra behovsformulering mot positiva affärsresultat som du kan styra mot den bästa lösningen. Som en äkta smart människa valde att formulera rationalitet: “If I were given one hour to save the planet, I would spend 59 minutes defining the problem and one minute resolving it,” Albert Einstein

Rationalitet genom att undvika misstag

En tuff och snabbt föränderlig affärsmiljö tillåter inte att du gör en massa misstag. Låt oss se vad som idag är de vanligaste felgreppen vid val av industrispecifika appar:

 • Tro att man kan fortsätta som förut; att gamla lösningar ska hålla i ytterligare 10 år. Sannolikheten för sådana underverk är obefintlig.
  • Kärlek till gamla lösningar, styrt av hur bra de en gång kändes riskerar att sitta kvar och bli en blockering för en bättre framtid.
 • Misslyckas med att sätta verksamhetens behov på pränt – och därmed inte ens bli överens med sig själv om vad framtiden kräver.
 • Sakna en process för hur utvärderingen ska gå till (ihop med bristfällig behovs-formulering) gör att man utsätter sig för tillfälligheter och godtycke.
  • Mer än en gång har bevittnats hur folk glömmer av betydelsefulla behov som ett resultat av att obeslutsamheten tröttat ut dem.
 • Statustänkande, som att en stor och känd leverantör ger mervärde. Det modet har dock som ett resultat av faktiska erfarenheter blivit omodernt. Sämre, dyrare och onödigt komplexa lösningar skapar inga konkurrensfördelar.
 • Naiv i betydelsen att inte förstå värdet av teknologidriven funktionalitet och därför inkapabel att uppskatta värdet av goda funktioner – så pass att de blir förväxlade med ”antikviteter”. Här är två exempel på modernitet som inte bör missas:
  • En webbaserad, mobil, användarvänlig listvy ska minimum erbjuda frihet att selektera och filtrera data, flytta kolumner, sätta layout och stil, editera i fullskärm, gruppera, summera med grafik, exportera data och minimala svarstider ska kunna demonstreras i en förståelig kontext.
  • Workflow automatiserar alla manuella överlämningar. Att samarbeta via arbetslistor ser till att ingen tappar bollen. Processtatistik över aktiviteter och hela processinstanser tar i anspråk kan inte överskattas.
 • Missförstå att väl designad funktionalitet avser tre aspekter som ska utvärderas samtidigt: förmåga, användbarhet och flexibilitet. En i teorin kapabel app är inte mycket värd om den inte är enkel att använda och utvecklingsbar.
 • Handlingsförlamning i stället för aktion, som om det är någon annan än du och dina medarbetare som bestämmer ert företags destination.
 • Avstå ifrån att räkna. Kostnad existerar bara för det fall vinsten är mindre. För att prioritera och styra mot en positiv kalkyl/ROI måste du både värdera och räkna.
 • Framgångsrika app investeringar ger inte bara ROI, dessutom ett återkommande attraktivt mönster. Ju förr ni allierar er med bra lösningar ju längre tid kommer ni att dra nytta av regelbunden avkastning på investeringen.
 • Att välja en leverantör som inte förstår logiken med betalningsvillkoret ”no cure no pay” är att utsätta ert företag för en risk som absolut bör undvikas.
 • Acceptera innestängande långtgående leverantörsavtal som svårligen kan sägas upp utan betydande kostnader.
 • Anlita konsultföretag för att utveckla appar som redan finns men betala många gånger mer för något som tar 100 gånger längre tid och blir sämre. Hur skulle det kunna vara klokt att, till exempel, utveckla en eftermarknadsportal i egen regi?
 • Låta sig inledas i överbyråkratiska implementationsmodeller som är inriktade mot att maximera leverantörens fakturering, inte att snabbt leverera bra kundresultat.
 • Nej det är inte egalt om apparna kör på dedikerade servrar eller i ett publikt moln enligt principen ”pay as you go”. MS Azure är framtidens plattform!
 • Försumma behovet av att köpa en framtidsorienterad lösning och i stället landa i något som är byggt på gammal arkitektur och realiserad med exotisk teknologi.