Insights about enterprise architecture, ROI, Change Management, ERP apps, simplicity, agility & usability

Welcome to enjoy and participate!

23 september, 2014
av PeterBj
1 kommentar

Affärsprocessplattformar behöver också förnyas

En Google-sökning på “Business Process Platform” returnerar 56,6 miljoner resultat och inkluderar tusentals företag som erbjuder lösningar inom området: Produktplattform som supportar design- och driftmiljö för automatisering av affärsprocesser och bättre användarupplevelser. Företag som erbjuder BPP rangerar från globala jättar till miniatyrer som endast erbjuder delar av vad som krävs. Dessutom finns det massor av systemintegratörer, workflow- och verksamhetskonsulter med egna åsikter och förslag.

Med denna mångfald av plattformsalternativ, hur kan man fatta ett intelligent beslut om vad som ger mest värde för pengarna? Om ni redan har ett ERP-system, varför behöver ni också BPP? Vilka krav ska ni ställa? Hur definierar ni de egenskaper som krävs? Och för det fall ni redan har en affärsprocessplattform, vad ska ni göra med den?

Du kanske undrar varför jag är intresserad av BPP? Det är inte konstigare än att jag har jobbat med denna typ plattformar under lång tid och har många kunder som använder BPP och vill veta vart deras plattform är på väg. De flesta kunder kör på versioner som är äldre än sex år. Underhållsavgifterna ackumulerar till stora belopp, såklart vill de veta vad de används till? 

Om kunderna vet var deras BPP är på väg kan de göra ett välgrundat beslut om att behålla deras BPP eller inte. Då vi befinner oss i början av mycket stora förändringar inom affärsprogramvara torde passivitet vara det sämsta handlingsalternativet – och det gäller även för leverantörer.

I princip alla leverantörer av affärsprogramvara står inför att göra stora avbetalningar på sina tekniska skulder. En teknisk skuld beskriver det utvecklingsarbete som uppstår när en programvara saknar godtagbara lösningar mätt mot dagens måttstock. Behovet av att renovera en BPP är inte bara ett resultat av dåligt skriven kod och ersätta föråldrad teknik, men också att ta till sig ny förståelse för problemställningarna och det bästa sättet att lösa dem.

Alltför många företag hålls tillbaka av kostbara applikationer som hindrar effektivitet och moderna användarupplevelser. Plattformarna som utgör grunden för dessa applikationer är byggda på gammal teknologi och måste antingen förnyas eller avvecklas. För BPP leverantörer med ambitioner för framtiden är det nödvändigt att erbjuda problemfri uppgradering och automatiskt berika de understödda applikationerna med större flexibilitet, mobilitet och användbarhet. Uppgraderingsmöjlighet för att erhålla moderna applikationskapaciteter är den kraft som tar alla andra influenser i BPP industrin ned till jorden.

9 oktober, 2013
av PeterBj
Kommentarer inaktiverade för Råd för att uppnå snabbare och större ROI

Råd för att uppnå snabbare och större ROI

Avkastning på investering eller ROI (Return On Investment) är ordningen för dagen för de flesta chefer. Men det är också en fruktad term i många företag. Förväntningen att leverera mätbara affärsresultat kan kännas så utmanande att många väljer att prata om allt utom det ekonomiska värdet av sina förbättringsförslag.

Vare sig du gillar det eller inte, ROI kommer att fortsätta att vara en viktig faktor när det sägs ja eller nej till investeringsinitiativ. Lägre kostnader, ökad försäljning, minskad risk, reducerad kapitalbindning, större tillgänglighet, mer flexibilitet, bättre marginaler, gladare medarbetare och nöjdare kunder är grundläggande frågeställningar och önskade ROI resultat.

Dessa önskade resultat är inte nya, de har varit centrala sedan pengar började byta ägare. Även om målen är demsamma har nästan allt annat förändrats och så ändrats igen. En produkt som var revolutionerande igår är nu föråldrad – och inte sällan sker det i en allt snabbare takt. Företagen måste nu uppnå ROI resultat i en hård och oförsonlig ekonomisk miljö som i många avseenden är olik allt de känner sedan förr.

Med denna utgångspunkt önskar jag dela några tankar och råd för att uppnå snabbare och större ROI:

 • Investeringarna bör riktas mot den bästa möjligheten som finns. Undvik nostalgi. Investeringsbeslut från det förflutna får inte bli ett hinder för dagens beslut. Framtida förväntningar spelar roll, men risken för att det kommer finnas en bättre lösning i framtiden är ointressant. Såklart kommer det att finnas bättre lösningar i framtiden.
 • Uppnå ROI kräver förståelse för att pengar har ett tidsvärde. Vinster som genereras i framtiden är mindre värdefulla än vinster som levereras idag. Att göra rätt kräver en insikt om att resurser ska avsätts för att skapa bästa möjliga avkastning så tidigt som möjligt.
 • ROI sker genom målmedveten förändring som är beroende av människor som är motiverade, samverkande och kommunikativa. Ingen kan bli en bra förändringsagent och lagspelare om de lämnas utanför, oinformerade. Företag som inte kan kommunicera kan inte förändras mot att bli bättre. Om ett företag inte blir bättre är dess existens hotad.
 • Varje ROI leverans parameter måste specificeras och omsättas till pengar, sedan summeras och jämförs med summan av kostnaderna för dess realisering. Det är fundamentalt.

Om att beräkna ROI på investeringar i affärssystem
En komplett ROI beräkning måste omfatta effekten av hur kassaflöden sträcker sig över tiden. När ett lämpligt tidsintervall (t.ex. månad) är valt kan ROI utbytet för varje tidsperiod beräknas enligt följande: ROI% = (affärsvärde – investering) / investering.

Om affärsvärdet är K€100 och investeringen är K€80 kommer den att generera en avkastning på K € 20 dvs 25% ROI. Förutsatt att detta var för januari och förändringen fortsätter att ackumulera samma värde men med bara halva kostnaden för resten av året blir din årliga avkastning 130%.

Framgångsrika förbättringsinvesteringar ger inte bara ROI men också ett välkommet återkommande mönster. Ju tidigare du investerar i en lönsam lösning desto längre tid kommer du att dra nytta av återkommande avkastning på investeringen. Återbetalningen från den initiala investeringen är bara en del av ekvationen.

9 september, 2013
av PeterBj
2 kommentarer

Vägar till bättre ERP värde

En viktig lärdom från att ha jobbat med ERP under mer än 30 år är att systemet inte ska modifieras innan man först försökt ändra verksamheten att matcha lösningen. Att nöjt och succéfullt använda ERP-systemet “as-is” är den idealiska lösningen. Men då det inte alltid är möjligt är det inte den enda lösningen, ej heller är det en slutdestination. Affärssituationen förändras kontinuerligt. För att vara up-to-date behöver affärsprocesserna och den stödjande programvaran också förändra sig:

 • En huvudregel för gott affärsmanaskap är att kontinuerligt förbättra sättet att arbeta. Den som är klar med att bli bättre är du inte klar men färdig.

ERP är i början av en ny era där sociala teknologier, ”big data” analyser, molnet, mobilitet, dedikerade portaler och bättre användarupplevelser är viktiga drivkrafter och möjliggörare. Steg för steg kommer dessa att leverera mer och mer affärsnytta. Därför är det viktigt att inte glömma lärdomarna från tidigare:

 • En huvudregel för gott affärssystemsmanaskap är att undvika modifieringar av systemets programkod. Färre modifieringar innebär färre problem.

Det som gör moderna affärssystem attraktiva är bl a kontinuerliga uppgraderingar där varje ny release erbjuder nya affärsmöjligheter. Alla seriösa ERP leverantörer satsar därför stora pengar på att varje ny version ska leverera förnyad affärsnytta för sina kunder.

Det är dock sant att även det mest perfekta affärssystemet inte alltid är lösningen på alla behov. Nästan oavsett hur mycket ett företag kompromissar en affärsprocess för att passa affärssystemet kanske det ändå inte är en praktiskt lösning. För det fall ett sådant behov blir för förödande för affärerna är det dags att agera.

När standard ERP inte erbjuder en lösning och fördelen med en kompletterande funktion inom rimlig tid tillför mer värde än realiseringskostnaden är det dags att överväga att komplettera ERP-systemet för att därigenom skapa mervärde. Det finns tre alternativ:

 1. Komplettera med en integrerad applikation för omedelbar affärsnytta medan värdet på redan gjorda investeringar fortsätter att stiga.
 2. Designa och montera en mashup/komposit lösning ovanpå existerande ERP-system. Lite magiskt är det när all adekvat ERP funktionalitet blir återanvänd mens alla nya funktioner placeras utanför ERP-systemet.
 3. Kodmodifiering är den minst attraktiva vägen att gå. Men eftersom vi lever i den verkliga världen måste vi acceptera att det inte alltid kan undvikas.

Att “skrota allt och börja om från början” framstår som drastiskt. Likväl är det faktum att också ERP-system kan bli “utslitna”. System som har tjänat verksamheten väl och återbetalade sig många gånger om når någon gång sin gräns. Detta tillstånd visar sig ofta genom att det blir svårare att bli bättre med det existerande systemet som grund. När det blivit för svårt är det en signal om att det kan vara dags att byta ut det gamla ERP-systemet med ett modernare system.

ERP står också för ”Everything Requires People”. Inte ens det bästa ERP-systemet att kommer kunna excellera om implementationen och löpande service är bristfällig. Ska framgångsrik kundnytta kunna realiseras beror det på människor som a) vet hur man transformerar kunskap till värde och b) ligger i krig med olösta affärsproblem.

Vägarna för bättre ERP värde handlar om att gå framåt av rätt orsak, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Detta är viktigt eftersom du knappast vill peka ut en riktning, be verksamheten att följa efter för att så konstatera att du tog fel väg. Räkna därför med att en del av agendan för denna blogg framgent handlar om följande saker:

 1. Goda råd för att uppnå snabbare och större ROI
 2. Varför ERP-system till tider kan behöva ersättas
 3. Hur ERP uppgraderingar kan automatisera affärsförbättringar
 4. Affärsfördelen med kompletterande applikationer
 5. Om att förstå affärsvärdet med mashup/komposit applikationer
 6. Vad som måste övervägas när man tvingas göra ERP modifieringar
 7. Varför rätt människor gör att rätt saker händer snabbare