Insights about enterprise architecture, ROI, Change Management, ERP apps, simplicity, agility & usability

Welcome to enjoy and participate!

Alla vill ha bättre affärsapplikationer – men förvånande många tror att de gamla duger


A
Old vs. New

Alla vill ha bättre affärsapplikationer. Det är inte underligt. Det konstiga är att så många menar att tio år gamla applikationer och ännu äldre kan möta dagens affärsbehov. Mot bakgrund i de senaste årens enorma teknologiutveckling: Hur är det möjligt?

Det är lika stor skillnad på applikationer som det är mellan en gammal bakelittelefon och en smartphone – synligt i former såsom användarvänlighet, mobilitet och flexibilitet. De som hellre vill ha en gammal applikation än en ny och fräsch har inte rätt i sak, men det finns omständigheter som förklarar varför de bromsar:

 • Många debattörer tror felaktigt att bristande fakta gör att människor blir defensiva, varför de antar att det bästa är att skruva upp volymen och vara brutalt ärlig. Men det slår slint. Den defensiva attityden beror inte på att sanningen gör ont men utifrån antaganden om uppsåtet och den ”ondska” som används för att förmedla budskapet.
 • Det blir som att tidigare triumfer – som man känner sig delaktiga i – blivit fel. Men så är det naturligtvis inte. Bara för att det finns något bättre nu gör inte att det gamla var fel då det utvecklades eller anskaffades. Att inte inse det i tid och fortsätta vara passiv medför stora risker.
  • Det tog 30 år för elektriciteten att ta över efter ångmaskinen. Istället för att göra om från grunden och nyttja en överlägset bättre teknologi satt man fast i det gamla, vilket på vägen framåt orsakade onödiga prestandaförluster.
  • Facit, Kodak, Nokia m fl. Vi ska inte räkna med att de största nostalgikerna vill lämna sin komfortzon. Och det gäller fastän de inte öppet förnekar betydelsen att vara up-to-date.
 • Författarna till boken ’Emotionell intelligens 2.0’ skrev att man ska basera sig på fakta men att den ska lindas in i ett lyssnande som till slut landar i att andra känner sig genuint förstådda och därigenom blir mer öppna för att ta till sig fakta.

Vi kan bara hoppas på att det “receptet” fungerar – och samtidigt förstår att de som inte söker sanningen och grundlägger fakta för vad som görs eller inte görs är inne på en farlig väg. Så här sa Barrack Obama om det vägvalet:

 • ”The rejection of facts, the rejection of reason and science is the path to decline.”

Alla företag står inför ”Innovator’s Dilemma”: För att vara en del av framtiden måste banden till det gamla kapas! Att göra det fullt ut är äkta förändring. Men det behöver inte ske med en gång, det kan ske stegvis. Big bang är en relik från den tid monoliterna regerade.

Storleken på varje steg kan variera, men oavsett är varje steg vägen mot något överlägset bättre. För tekniker är det mikroservice arkitektur, progressiv web, transparent kod, ett modernt moln. För användarna handlar det mest om högklassig design, där funktionerna är så intuitiva att de inte kan missförstås. I den förbindelsen ska följande noteras:

 • Från ett användarperspektiv är användargränssnittet applikationen. Således har det enorm påverkan på effektivitet men också på hur vi tänker och känner om appen. Betydelsen av god design kan knappast överdrivas. Appar som är svåra att använda och saknar känsla är mer eller mindre värdelösa oavsett vilket innovationslöfte som ligger bakom dem.
 • Molnet är framtiden, men övergången dit måste göras på rätt sätt. Att flytta ett system från förra århundradet till molnet ändrar ingenting utöver att det blir än mer tillslutet. Med argument att alla måste köra samma kod och avsaknad av en arkitektur som tillåter ”exit-points” för att göra funktionella justeringar och tillägg skapas en kraftig tvångströja. Det är en befängd idé att förändringsisolera ett gammalt system och tro att det skulle bli affärsbefrämjande för någon annan än leverantören.
 • En betydande nackdel med gamla system som varit utsatta för konverteringar är att det skapat oläsbar kod, diverse teknologier har adderats vilket lett till att komplexiteten blivit närmast ogenomtränglig. Ingen talangfull människa vill jobba med sånt. På vägen mot sotdöden är det enda som finns kvar en kuliss av resurser i lågkostnadsland och ledare som är duktiga på att hyckla och fakturera.

Mönstret är känt då det skett otaliga gånger tidigare. Skillnaden mot när tidigare generationers applikationer gått i graven och idag är att utslagningen kommer gå fortare. En orsak är att förnyelsen kan ske stegvis. En annan är det växande behovet av att erbjuda goda användarupplevelser såsom personifiering.

Till alla dugliga från den gamla ERP världen vill jag säga: Det finns gott om plats för er i den nya världen när ni lämnar det gamla bakom er. Och det är ingen liten present som väntar. Istället för att säga Nej till kunder kan ni börja säga Ja och vara stolt över leveransen.

Hoppa på tåget och njut av resan där företag och människor kan förverkliga sina ideal istället för att bli begravda under lager av komplexitet, kryptiska förkortningar och oändlig rigiditet. Välkommen ombord till en ny relativ enkelhet och mer belönande arbete!

Författare: PeterBj

Proud to be enough experienced to understand that there is more to learn

Kommentarer inaktiverade.