Insights about enterprise architecture, ROI, Change Management, ERP apps, simplicity, agility & usability

Welcome to enjoy and participate!

Affärsprocessplattformar behöver också förnyas

En Google-sökning på “Business Process Platform” returnerar 56,6 miljoner resultat och inkluderar tusentals företag som erbjuder lösningar inom området: Produktplattform som supportar design- och driftmiljö för automatisering av affärsprocesser och bättre användarupplevelser. Företag som erbjuder BPP rangerar från globala jättar till miniatyrer som endast erbjuder delar av vad som krävs. Dessutom finns det massor av systemintegratörer, workflow- och verksamhetskonsulter med egna åsikter och förslag.

Med denna mångfald av plattformsalternativ, hur kan man fatta ett intelligent beslut om vad som ger mest värde för pengarna? Om ni redan har ett ERP-system, varför behöver ni också BPP? Vilka krav ska ni ställa? Hur definierar ni de egenskaper som krävs? Och för det fall ni redan har en affärsprocessplattform, vad ska ni göra med den?

Du kanske undrar varför jag är intresserad av BPP? Det är inte konstigare än att jag har jobbat med denna typ plattformar under lång tid och har många kunder som använder BPP och vill veta vart deras plattform är på väg. De flesta kunder kör på versioner som är äldre än sex år. Underhållsavgifterna ackumulerar till stora belopp, såklart vill de veta vad de används till? 

Om kunderna vet var deras BPP är på väg kan de göra ett välgrundat beslut om att behålla deras BPP eller inte. Då vi befinner oss i början av mycket stora förändringar inom affärsprogramvara torde passivitet vara det sämsta handlingsalternativet – och det gäller även för leverantörer.

I princip alla leverantörer av affärsprogramvara står inför att göra stora avbetalningar på sina tekniska skulder. En teknisk skuld beskriver det utvecklingsarbete som uppstår när en programvara saknar godtagbara lösningar mätt mot dagens måttstock. Behovet av att renovera en BPP är inte bara ett resultat av dåligt skriven kod och ersätta föråldrad teknik, men också att ta till sig ny förståelse för problemställningarna och det bästa sättet att lösa dem.

Alltför många företag hålls tillbaka av kostbara applikationer som hindrar effektivitet och moderna användarupplevelser. Plattformarna som utgör grunden för dessa applikationer är byggda på gammal teknologi och måste antingen förnyas eller avvecklas. För BPP leverantörer med ambitioner för framtiden är det nödvändigt att erbjuda problemfri uppgradering och automatiskt berika de understödda applikationerna med större flexibilitet, mobilitet och användbarhet. Uppgraderingsmöjlighet för att erhålla moderna applikationskapaciteter är den kraft som tar alla andra influenser i BPP industrin ned till jorden.

Författare: PeterBj

Proud to be enough experienced to understand that there is more to learn

En kommentar

  1. Tack för bra skrivning om ett intressant ämne. Vad Comactivity har för planer är naturligtvis högintressant för kunderna. Frågorna blir intressanta att följa.