Insights about enterprise architecture, ROI, Change Management, ERP apps, simplicity, agility & usability

Welcome to enjoy and participate!

Om att finna vägen till ökad konkurrenskraft

Vad är konkurrenskraftens största fiende? Antagligen är det en organisation som väljer att administrera vad som är istället för att leda mot hur det borde vara. Resultatet av sånt beteende är förutsägbart. Man kan inte förbättra sin konkurrenskraft genom att göra samma saker igen och igen.

Över 40 procent av de företag som var på toppen av Fortune 500 år 2000 fanns inte längre där under 2010. En studie från samma tidskrift visar att toppföretagen släpar efter i ökande takt! Varför? Såklart därför att de inte lyckades vara entreprenörer och vässa sin konkurrenskraft.

Det klassiska citatet “allt som kan uppfinnas har uppfunnits” är fel, har alltid varit fel och kommer att fortsätta att vara fel. Världen har aldrig varit som den alltid har varit. Faktum är att du förändras, teknologin förändras, konkurrenterna förändras, möjligheterna förändras, hela världen förändras. Allt förändras hela tiden.

Angående förändringar och affärsprogramvara har i senare tid våg efter våg av banbrytande teknologier svept över IT-landskapet och skapat mängder av nya möjligheter. Försök att föreställa dig någon affärsprocess som inte påverkas av social, mobil och molnteknik eller ”big data” analyser och minnesbaserad databehandling.

Utmaningen att bli mer konkurrenskraftig handlar inte om brist på möjligheter men att göra rätt val om vart din industri och affär är på väg. Målet med strategi är att uppnå varaktiga konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. I princip sker det genom att etablera fördelar avseende kostnader eller differentiering:

  • En konkurrensmässig kostnadsfördel föreligger när ett företag kan leverera samma fördelar som konkurrenterna men till en lägre kostnad.
  • En konkurrensmässig differentieringsfördel föreligger när ett företag kan leverera fördelar som övergår de konkurrerande produkterna.

Kort och gott. Att ha en konkurrensfördel är en kraft som gör att ditt företag kan leverera överlägset värde till era kunder och överlägsna resultat till er själva.

Hemligheten med att komma framåt är att komma igång. I den förbindelsen bör man redan från början bli överens om att utveckla konkurrensfördelar inte är en rak och bekymmersfri väg, men en process där olika alternativ ställs mot varandra för att uppnå ett bättre resultat.

När engagerade ledare och medarbetare diskuterar företagets konkurrenskraft och hur den kan förbättras händer det att olika uppfattningar kommer till uttryck. Detta förhållande är inte av ondo. Genom att föra in olika perspektiv i samtalet breddas referensramen och argumenten blir bättre prövade. Ett genuint företagsbeslut bör grunda sig på att olika åsikter kommer till uttryck – i alla fall om det skall ha en chans att bli det rätta och vara effektivt.

Svaret på frågan vilken väg ett företag ska välja är alltid ett val mellan olika alternativ som baserats på olika antaganden om företaget och omvärlden. Svaret kan innebära risktagande eftersom det kan leda till förändringar av företagets affärsmodell och beteende. Ett beslut av sådan karaktär är så viktigt att det inte bör fattas med omedelbar acklamation. Det får inte baseras på att skiljaktiga uppfattningar undertrycks utan måste vara ett fullt ut analyserat och medvetet val mellan olika alternativ.

Att oenigheter blir tydliga är hälsosamt också på längre sikt. Det är ett stort steg i riktning mot en effektiv ledning av företaget. Det gör det möjligt att samarbeta bättre. Helt enkelt därför att man blir medveten om åsiktsskillnader och får lättare att förstå varandras resonemang, motiv och ageranden. Dolda eller bara halvt klargjorda skiljaktigheter i fråga om företagets vision, mål, värderingar, metoder och processer ligger bakom många av de problem som irriterar och hotar att splittra verksamheten på olika sätt.

Ett annat starkt skäl för att man bör dra fram meningsbrytningar i dagsljus ligger i att frågan om vad företaget är och hur det gestaltas aldrig kan ha ett och endast ett riktigt svar för all framtid. Teknikutvecklingen och förändrade behov hos kunder, partners, anställda och konkurrenter skapar ständigt på nya utmaningar och affärsmöjligheter.

Att ständigt och korrekt besvara frågan, hur kan vi bli mer konkurrenskraftiga? är nyckeln till en rik och givande framtid. Dina konkurrenter kan knappast förväntas bara ligga på latsidan.

Den som slutar bli bättre slutar vara bra. Så utmanande och skrämmande är det; om konkurrenterna jobbar hårt och blir bättre och ni inte blir bättre så blir ni sämre!

Författare: PeterBj

Proud to be enough experienced to understand that there is more to learn

En kommentar

  1. Developing competitive advantage means to cultivate your most valuable business asset!

    As discussed in the book Creating Competitive Advantage by Jaynie L. Smith, competitive advantage is what separates you from the rest of the field. It is what keeps your business alive and growing. In reality, it’s the reason you are in business. Many companies start out with a good idea, product or service that catches on. But as time passes, anything that is a good idea will either be duplicated or surpassed by competition.

    Thanks for reminding us about the demanding reality of capitalism!