Insights about enterprise architecture, ROI, Change Management, ERP apps, simplicity, agility & usability

Welcome to enjoy and participate!

Erfarenhet är viktigt för resultatet, men hur viktigt är det?

Newton upptäckte inte gravitationen bara genom att sitta under ett träd när ett äpple föll på hans huvud. Han hade sedan länge förberett sitt sinne för just detta ögonblick. Allt värt att göra är värt att göra mindre bra till dess man lär sig att göra det bra. När rätt saker görs bra produceras resultat. En förutsättning för att producera goda resultat är att man har kunskap om saken i form av fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet.

Talang spelar roll, men det är en stödjande roll. Ingen mängd talang tjänar som förberedelse för de omständigheter en kunskapsarbetare kommer att möta eller de utmaningar hon måste övervinna. Det finns ingen gen som plötsligt dyker upp och levererar kunskap. Varken talang eller gener kan kompensera för bristande erfarenhet. Som Nietzsche sa: “En man har inga öron för det som erfarenheten inte har gett honom åtkomst till.”

Inom IBM – där jag gick många utbildningar i början av min karriär – menar man att utveckling av kunskap för ett specifikt arbete kommer från 10% klassrumsundervisning, 20% coachning och nätverkande i arbetssituationen och 70% egen erfarenhet. Hur lär vi av erfarenhet? Då vi lätt kan finna exempel där två personer har samma erfarenhet men helt olika utkomster är den frågeställningen inte okomplicerad.

Erfarenhet i sig garanterar ingenting. Till exempel, vad som ofta misstas för 20 års erfarenhet är 1 års erfarenhet upprepat 20 gånger. Den typen av erfarenhet måste försöka undvikas då den riskerar sätta så djupa hjärnspår att det kan bli svårt att frigöra sig. Men vanligtvis lär vi av erfarenheten. Den faktor som mer än något annat avgör hur mycket vi lär oss av att studera och arbeta kan sammanfattas i ett ord: motivation.

 • Motivation gör att vi är koncentrerade i nuet och reflekterar över våra erfarenheter vilket väsentligt ökar vår kapacitet att sortera och memorera erfarenheterna. Genom att så ge röst åt våra erfarenheter och dela kunskap med andra utvecklar vi vår egen kunskap. Genom att artikulera vad vi lärt förstärker vi vårt eget kunnande.
 • I boken ”Talang är överskattat” skärskådas sammanhanget om hur bra prestationer kommer till och konklusionen är: övning, övning, övning. Men inte vilken övning som helst. Om man ska bli riktigt bra på något får inte övningen bedrivas planlöst. Den måste vara utvecklande och ske i ett motiverat sinnestillstånd.

Varifrån kommer motivation? När Einstein ställdes inför den frågan likställde han motivation med nyfikenhet och svarade att den har sitt eget skäl att existera. Själv har jag sett många som klarade IBMs anlagstest för programmering med glans men som ändå presterade mindre bra. Att göra bra ifrån sig på tester hjälper inte mot ointresse eller lathet. Under rekrytering av de som är i början av sin karriär är det en osäkerhet som måste accepteras; att ingen kan ha full insikt i vad de kan komma att bli intresserade av.

Ju mer erfaren en kandidat är, desto mindre anledning att utvärdera något annat än faktisk duglighet och matcha det mot vad som krävs för att fylla den aktuella positionen. Sannolikheten för att en person som varit kamrer eller hjärnkirurg de första 20 åren i arbetslivet ska prestera bra i ett helt annat gebit, som t ex att ledare ett programföretag är mikroskopiskt liten. Att bortse ifrån behovet av relevant erfarenhet slutar ofta trist med stor spridningseffekt. Det är förödande för vad som ska uträttas och för alla som berörs inklusive den person som låter sig tillsättas i en position som hon saknar erfarenhet att klara av.

Det finns en absolut logik i att ”man måste lära sig krypa innan man kan gå”. Att förneka fakta och inta en arrogant attityd till erfarenhetens frukter är inte progressivt. Newtons gravitation, Einsteins relativitet. Vissa saker är fundamentala. När man tittar framåt genom att titta bakåt är det uppenbart att professionalism också kommer av att bygga vidare på vad andra har lärt. Att försöka återuppfinna hjulet är i bästa fall meningslöst.

Det finns ingen teori som hävdar att expertis kan uppstå utan förstahandserfarenhet av att ha fått sina fötter våta och händer smutsiga från den typ av verksamhet där resultaten förutsätts produceras. Och notera att också misslyckanden kan rangeras under nyttiga erfarenheter. Såklart kan man lära av misstag. Har man aldrig gjort något misstag har man sannolikt gjort för lite!

Det går att överlista Jante genom att skapa en inre kompass som styr mot erfarenheter som gör att du inte hamnar i onödiga diskussioner. Bry dig, men inte för mycket. Allt är inte lika viktigt. Ändå kan det för en erfaren person uppfattas som tufft att bli nogsamt synad i sömmarna i samband med att man söker ett nytt uppdrag. Men det är inte det som är problemet; det är det som är lösningen för den som är kvalificerad och för dem som rekryterar med syfte att åstadkomma goda resultat.

Vi ser allt genom vår egen erfarenhet. Det är denna erfarenhet, integrerat i vårt medvetande, som avgör vad vi menar att en objektiv händelse är. Om du ser en stor förbättringsmöjlighet men din erfarenhet är att bevara det gamla kommer du säkert att se dig själv som begränsad och betrakta förändring som något svårt och skrämmande. Om du istället är fylld av framgångsrika erfarenheter från att ha tagit till vara nya möjligheter är du inte bara en större expert, men också bättre förberedd. Erfarenhet av framgång föder ny framgång.

Inspirerat av Aristoteles visdomsord kan man alltså säga att: Vi är vad vi brukar göra. Väl utfört arbete är då inte en handling utan en vana.

Författare: PeterBj

Proud to be enough experienced to understand that there is more to learn

9 kommentarer

 1. Hi Peter! Right on spot as usual. We see examples of this everywhere. Companies/ organizations that are misguided, mismanaged with misunderstood employees and dissatisfied customers. All losers to lack of awareness of that deficient experience is tearing down, hindering the success for those so well deserved.

 2. Thanks for your input! I know you have first hand experience from the horrifying effects of inexperienced management. I agree; customers, partners, employees, owners – everyone loose with inadequate management.

  Whatever the reason is that an inexperienced manager succeed in getting a position way beyond her level of competence is one thing. But when the negative effects are absolutely obvious: Why is the failed spectacle allowed to continue?

 3. In nine out of ten cases, it is pride (in Swedish: högmod) that causes the mentality of always being right and never being wrong – regardless of facts. “Pride” never feel himself as pride, if it did, it would in fact commit suicide, as it does in people with common sense.

 4. Everyone knows that a leader have to “walk the talk,” right? Backing up what is said with real-world actions is the litmus test to pass. I’ve seen that happening to such extreme extent that action came before promises. Such conduct is very effective to build trust, create stronger relationships and better business.

  I’ve also seen the opposite. And as a result; how trust got lost through allowing honesty and open communication becoming foreign words. This particular instance can be described as a three step process:

  • Think of a newly employed and extremely misplaced manager who hands out a book about satisfying customer needs escorted with nice words such as: “Our business’ first priority is to deliver customer satisfaction.”

  • Some time later, the key priority materialized as a string of symbolic changes which no doubt made everything much worse than before.

  • Customers as employees became less satisfied. In some cases becoming so frustrated that they terminated the whole business relationship.

  There’s no path forward for companies that can’t satisfy customers. The only question left is how much money existing customers are willing to spend on their product and service before it vanishes altogether?

 5. Very good input. I have worked with a large number of so-called senior sales people. I have seen many of those doing the wrong things 20 years in a row. Don’t tell me what you have done in the past. Tell what you plan to do in the future.

  • What happens is that people degrade themselves year by year until qualifying for doing the wrong things, even for as long as 20 years. So what can be done to avoid such disgrace happen to you? Consider this:

   • Don’t stop learning because you get inadequate. You get inadequate because you stop learning. Don’t stop running because you get old. You get old because you stop running.

   So, I think the recipe is: Keep your knowledge alive by adjusting it and adding to it fast enough!

   The more you adhere to this recipe the more likely it is that your past successes can be repeated in the future!

 6. Very accurate and Well written 🙂

 7. I needed to thank you for this very good read!! I absolutely loved every little bit of it. I have you book marked to look at new things you post…

 8. Interesting subject this. Let me share some thinking about the value of experience: True, some older workers become complacent as they age. They become set in their ways, stop learning new technologies, and believe they are entitled to the high wages they earned at their peak. Their careers stagnate for a valid reason. But these are the exception rather than the rule. Whether it is in computer programming or entrepreneurship, older workers have many advantages — they still are the guru’s.

  Same time, I’m not denying the advantages of the young in coming up with audacious new ideas. But it is the role of the old to implement them. After all, great ideas by themselves don’t lead to breakthrough technologies or successful companies. Ideas are dime a dozen. The value comes from translating ideas into inventions and inventions into successful ventures. To do this, you have to collaborate with others, obtain financing, understand markets, price products, develop distribution channels, and deal with rejection and failure. In other words, you need business and management skills and maturity. These come with experience and age.